Az ellátási láncok egyik fő problémája, hogy nem követik kellő gyorsasággal a technológiai fejlődést, nagymértékben „papír alapúak”, és ahol van is digitalizáció, ott úgynevezett „digitális szigetek, konténerek” kialakítására törekednek a felek. Ezek a digitális szigetek, ritkán vagy nem kellő hatékonysággal kerülnek megosztásra az ellátási lánc résztvevői között. Ebből adódóan a lánc egyes résztvevő többször is rögzítik ugyanazokat az adatokat, ezzel megnövelve a hibák számát és a hibázás lehetőségét, nem beszélve a rengeteg felesleges munkáról. Ennek köszönhetően az ellátási lánc átláthatósága is késégbe vonható, mivel az adatok hitelessége sok helyen megkérdőjelezhető.

Hol tartunk most?

Sokan beszélnek az ellátási lánc forradalmáról, de eddig csak elszórt próbálkozásokat láthatunk. Sok a fejlesztés, de továbbra sincs egy olyan egységes platform, ahova bármilyen résztvevő csatlakozni tud, és általa megoszthatja azokat az információkat, amelyek a logisztikai folyamatok során keletkeznek. Ezen felül fontos az is, hogy minden információ, adat, ami bekerül ebbe a rendszerbe 100%-ig megbízható és ellenőrzött, valamint megmásíthatatlan legyen, így minden résztvevő egyként tudja értelmezni őket.

Az e-tracknél közel 20 éve dolgozunk ezen a problémán és próbálunk olyan környezeteket kialakítani, amelyek megfelelnek a fenti kritériumoknak. Eddigi próbálkozásainkat több – kevesebb siker jellemzi, de ennyi idő alatt sem sikerült kialakítanunk egy olyan rendszert, amelyben minden résztvevő az elvárásoknak megfelelt volna. Jelenlegi rendszerünk most is képes arra, hogy egy közös platformba integrálja az ellátási lánc egyes résztvevőit: megbízókat, szállítmányozókat, fuvarozókat, vevőket, beszállítókat… Azonban mindeddig csak részleges integrációkról beszélhetünk az általunk felügyelt fizikai ellátási lánc átláthatósága, illetve a résztvevők közötti adatcsere megbízhatóságának biztosítása terén.

Hogyan működik napjaink fizikai ellátási lánca?

A jelen folyamatok leginkább egy úgynevezett peer-to-peer kapcsolatra hasonlítanak. Méghozzá oly módon, hogy az egyes résztvevők egyrészt “tolják” a másik résztvevőnek az adatokat, ugyanakkor folyamatos kérdésekkel bombázzák a partnereket, mint például: megtörtént-e a rakodás, megérkezett-e már a szállítmányom, minden rendben van-e a szállítmánnyal, merre jár, mikor érkezik. Ezt a folyamatot legjobban a „pletyka” játékkal lehet jellemezni. Az első résztvevő a második fülébe súg egy hosszabb, de még megjegyezhető mondatot majd az átadja a következőnek és így tovább…  Mire a lánc végére eljut, az információ már teljesen más tartalommal bír, mint a lánc elején. Képzeljük el ez a játékot úgy, hogy a résztvevők egy idegen nyelvet használnak, amelyet eltérő szinten beszélnek. Mindenki képes kommunikálni mindenkivel, azonban a „peer-to-peer” kapcsolatok, és az információ többszöri átadása által a tartalom sérül.

A jelenlegi ellátási lánc folyamatokban is ez történik, amit még tetéz a „zaj” is, ami annak köszönhető, hogy az egyes résztvevők még „be is kiáltanak” a csoportba, azaz megosztanak bizonyos információkat a közösséggel, ami sok esetben zavaró félreértésekhez vezet.

Mi ezzel a fő probléma?

Ez a fajta folyamat idő- és munkaigényes, hiszen nagyon sok adat keletkezik a láncban, de ezeknek csak csekély része kerül valós felhasználásra, és kevés része támogatja az átláthatóságot. Mivel a keletkezett adatok különböző rendszerekbe kerülnek rögzítésre és tárolásra, nagyon gyakori az adatvesztés. Ugyanakkor ezeknek az adatoknak csak egy része kerül megosztásra digitálisan, még kevesebb online egy időben a keletkezéssel. Ezen felül a korábban említett „papírhoz kötöttség” is igen jellemző, mivel sok résztvevő a mai napig sem tud elszakadni az előrenyomtatott leporelló CMR rendszertől. Emellett ugyanúgy papír alapon történik a POD, a számlázás és egyéb folyamatok is. A logisztika több területén a megnövekedett forgalom már kikényszerített egy bizonyos fokú digitalizálást, mint például a konténer szállítás területén sok szállítmányozó már csak elektronikus formában közlekedteti a dokumentumokat, hasonlóképp a futárszolgálatok is ma már elektronikus formában kezelik a POD-t. Azonban még van hova fejlődni, főleg a közúti és intermodális szállítmányozásban. Hasonló elmaradást tapasztalunk az átláthatóság elemzésekor is. A fizikai ellátási lánc bizonyos területein jelentős fejlődés történt az elmúlt években, de nagyon sok területen fényévekre vagyunk a 100%-os azonnali átláthatóságtól.

Az e-track célja, amint azt korábban említettük, hogy ezeket az akadályokat leküzdve 100%-os átláthatóságot és digitális megoldást szállítsunk partnereinknek. Az elmúlt közel 20 év tapasztalatával mögöttünk, egy olyan rendszerből indulunk ki, amely szerkezetét, felépítését tekintve mindig is az átláthatóságra és az integrációra törekedett. Jelenlegi szolgáltatásaink most is alkalmasak a teljes körű integrációra és amennyiben az egyes résztvevők minden információt megadnak a rendszernek úgy az általunk kezelt és felügyelt szállítmányok, a teljes fizikai lánc során teljes mértékben átláthatók, transzparensek.

Ha felkeltettük érdeklődését, vagy még többet szeretne meg tudni az általunk fejlesztett technológiákról, akkor írjon nekünk!